Vyhledávání
hledat

Pásové dopravníky (transportéry)


obrazek216

Pásové dopravníky (transportéry) jsou určeny k dopravě sypkých,kusových a vláknitých materiálů.Konstrukce dopravníků umožňuje jejich použití v různých odvětvích průmyslu a zemědělství.Pásové dopravníky jsou konstruovány přímo pro danou potřebu organizace a jejich použití pro jiný účel např.( dopravu jiného druhu materiálu ) je nutné konzultovat s výrobcem.

 

Obecný popis


obrazek217

Jednotlivé druhy (typy) vyráběných pásových dopravníků:

  • pásový dopravník s kluznou plochou 
  • pásový dopravník plnonosníkové konstrukce
  • pásový dopravník jackelové příhradové konstrukce
  • pásový dopravník trubkové příhradové konstrukce
  • pásový dopravník s mostním polem a jedno nebo oboustrannou obslužnou lávkou

 

Všechny typy pásových dopravníků jsou konstruovány a vyráběny s ohledem na požadavky bezpečnosti práce,tudíž je jejich použití pro daný účel bezpečné.

 

Technický popis pásového dopravníku


Pásový dopravník je tvořen základní nosnou konstrukcí (viz.jednotlivé druhy),která je umístěna mezi objekty,případně na podpěrách.Vzdálenost mezi podpěrami je dána konstrukcí pás.dopravníku.

Na jednom konci základní konstrukce je umístěna hnací stanice s hnacím válcem uloženým v ložiskových tělesech.Válec je opatřen elektropřevodovkou (případně se používá převodovka-spojka-motor nebo hydropohon),možno použít i elektroválec (elektrobuben).

obrazek218obrazek218obrazek218

Na druhém konci je umístěna vratná stanice s vratným válcem, uloženým rovněž v ložiskových tělesech, případně má válec ložiska uvnitř těla.

Při délkách kratších než cca 30 m se používá na vratné stanici tzv.napínání šroubem,sloužící pro napnutí dopravního pásu (kurty).U délek nad 30 m se přistupuje ke gravitačnímu napínání,tzv. napínání smyčkou, umístěné pod konstrukcí dopravníku (mostním polem), osazené bezpečnostní klecí.

Na rám mezi hnací a vratnou stanicí se montují pražce osazené válečky pro vedení dopravního pásu(kurty) v horní větvi a na spodní část konstrukce se montují držáky se spodními válečky pro spodní větev.

Pro lepší opásání dopravního pásu (kurty) na hnacím válci se používají převáděcí válce, případně se používá pogumování hnacího válce, aby nedocházelo při záběru k jeho prokluzování.

Proti vybočení dopr.pásu (kurty) do stran se používají strážní kladky,stážní válečky umístěné po obou stranách pásového dopravníku ve vzdálenosti max.18 m od sebe.Strážní kladky mají své držáky namontované ke konstrukci pásového dopravníku.

obrazek220obrazek220obrazek220

Všechny rotující části pásového dopravníku (vyjma válečků) jsou opatřeny kryty tak,aby bylo znemožněno přístupu za chodu dopravníku.

Pásový dopravník je možno osadit násypkou pro vstup materiálu, případně výsypkou (skluzem), pro jeho odvod.

V návaznosti na násypku je možno pás.dopravník opatřit bočním vedením v požadované délce a v požadované výšce bočního vedení.Celý pásový dopravník je možné dle přání zákazníka také zakrytovat.

Proti nežádoucímu znečištění dopr.pásu (kurty) se používají stěrače na odstranění nalepeného materiálu. Na hnací válec se používá čelní,segmentový nebo pákový stěrač.Na vratný válec se proti nalepení materiálu používá šípový stěrač.

Pro pásové dopravníky s úhlem sklonu 18° se používá hladký profil dopr.pásu (kurty).Pro pásové dopravníky s úhlem sklonu vyšším než 18° se používají dopr.pásy (kurty) s unašeči, zabraňující sesuvu materiálu zpět. Druh (typ) dopr.pásu (kurty) je třeba konzultovat s dodavatelem s ohledem na dopravovaný materiál.

Pro zajištění bezpečného provozu a podle požadavků zákazníka jsou pásové dopravníky osazeny bezpečnostními prvky jako jsou lanková vypínání, stop tlačítka, hlídače otáček atd.

 

obrazek221obrazek221obrazek221
edited by N.E.S.P.I.